Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.07.2023 11:58 (Üye) Soru : 2023 Dönemi kurumlar vergisi beyannamesine düzeltme ile ilave etmiş olduğumuz, 7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrahın vergisinin ödemesini hangi hesapta izlememiz uygun olur.

Cevap : Kural olarak ;Kurumlar Vergisi Dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılması gerektiği görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A) Ayrıca; Matrah artırımı için ödenecek vergi ve beyannameye ilişkin DV ise, 689 KKEG(B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.