Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.08.2023 13:18 (Üye) Soru : Merhaba sayın danışman, Personel bordrolarında Fazla çalışma mesai saati ve ücretinin gösterilmesi zorunluluğu varmıdır ?

Cevap : İşveren söz konusu belgeyi düzenlerken 4857 sayılı İş Kanununu dikkate almalıdır. Kanuna göre dokümanda yer alması gereken hususlar şöyle sıralanabilir: Personelin adı soyadı Ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem Fazla çalışma, hafta tatili ve bayram ücretleri gibi asıl bedele yapılan her çeşit eklemeler tutarı Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesinti Ödeme günü İşveren veya işveren adına çalışan kişilerin imzası Sıralanan her bilginin belgede yer alması zorunludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.