Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2023 09:55 (Üye) Soru : Merhaba, sayın üstadım bir müşterimizde 2021-2022 yıllarında matrah artırımı yaptık ancak 2022 yılı Kurum Beyanında kıyaslama yapılmadan verilmiş Vergi Dairesinin tebligatına istinaden 01.08.2023 tarihinde daha öncesinde zarar gösterilen 2022 Kurum Beyanımızı 7440 sayılı Kanun Geçici 1. Md. kapsamında düzelterek yeniden verdik ve tahakkukta Kurumlar Vergisi ile beraber Pişmanlık Zammı çıktı, ilgili Kanun Tebliğinde, beyanları kanunu süre geçtikten sonra düzeltme yapıldığında vergi cezası, gecikme faizi vs kesilmeyeceği belirtilmekte ise de biz düzeltme beyanını başvuru süresinden sonra ve Vergi Dairesinin tebligatı sonrasında yaptığımız için Tahakkuk eden bu Pişmanlık zammını Vergi Dairesine dilekçe vererek kaldırabilir miyiz yada pişmanlık zammının kaldırılmasını talep etmemiz halinde Pişmanlıkla verdiğimiz beyannameyi KSS seçeneği ile vermemiz istenebilir mi haliyle bu durumda Vergi Ziya Cezası ile karşı karşıya kalabiliriz mükellef için en az zararla kapatabileceğimiz yolu seçmek zorundayız bu konuda ki görüşünüzü rica ediyorum, saygılarımla.

Cevap : Vergi Dairesinin uygulaması doğrudur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.