Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2023 11:30 (Üye) Soru : 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilirken beyannamenin son günü 2022 kurumlar vergisi matrah arttırımı için ilave beyanname verildi ve bu beyannameye istinaden çıkan ödeme için hesap planında hangi hesabı kullanmam gerekiyor.

Cevap : Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılması gerektiği görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A) Ayrıca; Matrah artırımı için ödenecek vergi ve beyannameye ilişkin DV ise, 689 KKEG(B) 360 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.