Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.08.2023 16:59 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız. Gerçek faydalanıcı bildirimi adi ortaklıklar için malum her yıl Ağustos ayında yeniden bildirilmektedir. İki ortaklı ve her bir ortağın payının % 50 olduğu bir adi ortaklık için yapılacak bildirimde sadece bir ortağın bilgilerini yazsak yeterli olur mu. Çünkü diğer ortağa ulaşamadığımız için bildirimde bulunması gerekli bilgileri elde edemiyoruz. Tebliğde en yüksek ortaklık payına sahip ortak tarafından bildirilir hükmü gereği bu bildirime sadece bir ortağın bilgileri yazsak sorun teşkil eder mi. Teşekkür eder kolaylıklar dileirm.

Cevap : Her iki ortağında bilgileri yazılması gerekir. Tek ortağı bildirmesin halinde ceza uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.