Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.08.2023 12:45 (Üye) Soru : Turizm firması rehber ödemeleri için düzenlenen gider pusulası stopaj oranı muhtasar beyannamede 145 kodu ile Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler kapsamında %10 olarak görünmekte Ancak Rehberlerin yaptıkları faaliyet serbest meslek faaliyeti sayıldığı için kendilerine yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94/2-b maddesine göre %20 oranında kesinti yapılacaktır. kapsamında manuel %20 olarak beyan etmekteyim konu ile ilgili bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap : Sürekli olarak Turist Rehberliği yapan kişiler Geçek usulde (Serbest meslek erbabı) GV mükellefi olmaları gerekir. Arızi (ara- sıra) olarak yapılan Rehberlik için % 20 GV stopajı ve Sorumlu sıfatı ile 2' nolu KDV beyannamesi ile % 20 KDV hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.