Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.08.2023 12:37 (Üye) Soru : Hocam Merhaba, işyerimizde 2 yıldır çalışmakta olan Personelimiz. mayıs ayın ilk haftasından itibaren sürekli rapor almaktadır. iş sözleşmesini Raporu bittiği anda ( 5 ağustos ) firma olarak fesh etmek istiyoruz. Hocam, Personele kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını Rapordan önceki enson çalıştığı mayıs ayının ücretine göremi ödeyeceğiz. İhbar ve kıdem tazminatını nasıl belirleyeceğiz teşekkür ederim.

Cevap : Yargıtay yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılan durumları kıyas yaparak boşluğu doldurmuştur. İstirahat raporlarının süresi, o işçinin ihbar öneline altı haftalık dönemin eklenmesini aşmıyor ise kıdem tazminatında işyerinde çalışılmış gibi dikkate alınacaktır. demiştir. 4857 sayılı kanun madde 55. ..... a) İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işine gidemediği günler (Ancak, 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen süreden fazlası sayılmaz.) İstirahat raporlarının süresi, o işçinin ihbar öneline altı haftalık dönemin eklenmesini aşmıyor ise kıdem tazminatında işyerinde çalışılmış gibi dikkate alınacaktır. Zira Yargıtay kısa süreli istirahat raporlarını çalışılmış gibi sayılan hallerden biri olarak saydığı halde, uzun süreli istirahat raporlarını çalışılmış gibi sayılan hallerden biri olarak değerlendirmemektedir. İstirahat süresi belirtilen dönemi aşıyor ise, aşan kısım kıdem tazminatına esas süreye dahil edilmeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.