Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.08.2023 09:20 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Kurumlarlar vergisi kazanç istisnalarından taşınmaz satışındaki %75 kazanç istisnası şarlarına baktık aklımızda bazı tereddütler hasıl oldu yardımızı rica ederz. 1-) Esas faaliyet konusu gayrimenkul alış satışı olmayan diye geçer , bir örneğinizde de bu şekildedir fakat gayrimenkuller birden fazladır idari bina yada fabrika şeklinde değiller mesken olarak geçen gayrimenkullerdir bunlar emtia mı olarak değerlendirilir yoksa istisna kapsamına alabilir miyiz alamıyorsak kanun kapsamlarında herhangi bir istisna var mıdır bunlarla ilgili 2-) Başka bir örneğimizdede idari ofis olarak kullanılan bir mesken vardır tapuda işyeri veya mesken geçmesi gibi bir şart var mıdır 3-) Her iki örnektede bu istisna faaliyet yada ana faaliyet dışı bir ticaret gibi düşüldüğünde zarar oluşması halinde bu zararların diğer ana faaliyetlerindeki kazançtan düşülmesinde bir sorun var mıdır , kurumlar beyanı dışında ayrı bir beyana konu olan durumları var mıdır Teşekkürler

Cevap : 1-2-Konut dan kira geliri elde ediliyor ise İstisna kapsamında olmaz. İşte kullanılan G:menkul ise istisna uygulanır. 3-İstisna dönem kazancı varise uygulanır. Diğer taraftan İstisna oran % 75 değil % 50 dir. Ancak 15/07/2023 tarihin den sonra istisna ; Elde edilen satış karlarına % 25 olarak uygulanacaktır. 15/07/2023 den sonra aktife alınan G: menkunler için ise bundan böyle istisna uygulanmayacaktır. Konu ile ilgili web sayfamızdaki açıklamamız için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://ismmmo.org.tr/dosya/4221/Mevzuat-Dosya/17072023-vergi-kanununda-yapilan-degisiklikler.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.