Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.08.2023 12:27 (Üye) Soru : 2023 yılında elde edilen ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyanını gerektiren sınırlara göre; tek işverenden ücret geliri elde edilmesi halinde birinci işverenden elde edilen tevkifata tabi ücret gelirlerinin beyan sınırı 1.900.000 TL, birden fazla işverenden tevkifata tabi ücret gelirinin elde edilmesi halinde birden sonraki işverenlerden elde edilen ücretin beyan sınırı 150.000 TL ve birden fazla işverenden ücret alınması durumunda tüm ücret gelirleri toplamının ise 1.900.000 TL olup, tevkifata tabi olmayan ücret gelirleri ise asgari ücretin yıllık vergi matrahını aşması durumunda mutlaka yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir denmektedir. Buarada demek istediği ; ilk işveren 1.000.000.TL alıp ayrıldınız ve 2.İşveren 140.000.tl aldınız.toplam 1.900.000.tl ve 2.,işveren sınırı olan 150.000.tl geçmediğiniz için beyanname vermenize gerek olmadığımı ?

Cevap : Her iki işverenden elde edilen ücret geliri, 1.900.000 TL aşmadığı için Yıllık GV beyannamesi Verilmez.. (GVK 86/ 1-b)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.