Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.08.2023 15:03 (Üye) Soru : 2 dereceden sit alanı ve kültür varlıkları koruma alanı bölgelerde veya bu kapsamda olan kişiye özel müklkiyetlerde binada yapılan tadilat ve restorasyon faaliyetleri için faturalarda KDV istisnası var mı acaba ?

Cevap : KDVK 17/2-d maddesi aşağıdadır. Maddedeki şartlar var ise istisna uygulanır. d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerine münhasır olmak üzere, bu projelendirmelerden yararlananlara verilen mimarlık hizmetleri ile projelerin uygulanması kapsamında yapılacak teslimler. İstisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgarî standartları ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.