Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2023 09:44 (Üye) Soru : Devir yoluyla vergisiz birleşme işlemini gerçekleştirilen mükellef A (devrolan) ile mükellef B (devralan) 12.07.2023 tarihinde tescil edilerek birleşmiş olup birleşmeye ilişkin ticaret sicil gazetesi 17.07.2023 tarihinde yayımlanmıştır. Devrolan A firması için Kıst döneme ait Kurumlar vergisi beyannemesini Ticaret sicil gazetesi ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine vermesi gerekmektedir. Peki A firmasının 12 günlük aylık beyannamelerini sizce hangi tarihe kadar vermesi gerekmektedir? Teşekkür ederim.

Cevap : A firması Aylık beyannamelerini normal beyanname verme süreleri içinde verir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.