Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2023 09:39 (Üye) Soru : Değerli danışman merhaba, teknopark içinde faaliyet gösteren bir firmanın temmuz ayında girişili 3 personeli bulunmaktadır. Bu personeller tamamen bölge dışında proje kapsamında uzaktan çalışma ile çalışmaktadır. Bu personellerin bölge içinde çalışması hiç olmadığı için ay içindeki toplam çalışma süresinin % 75 oranında 05746-04691 kanunundan faydalanabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : 5746 sayılı Kanun kapsamında, kamu personeli hariç olmak üzere Ar-Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin Doktoralı veya temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksan beşi (%95) Yüksek lisans derecesine sahip veya temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı (%90) Diğerleri için yüzde sekseni (%80) gelir vergisinden müstesnadır. Uzaktan çalışma da bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Ancak uygulama biriteliği açısından bağlı bulunduğunuz sgm den görüş istemeniz daha doğru olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.