Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.08.2023 14:26 (Üye) Soru : merhaba, 2022 kurum matrah artırımı yapıp kurum beyanını kıyaslama yapmadan veren bir firmamıza vergi dairesinden gelen yazı üzerine 7440 sk. göre pişm. zammı ile beyanını verdik 2.000.000 matrah ve 460.000 kurumlar vergisi tahakkuk etti vergi matrahı ve ödenecek K.V ile ilgili nasıl bir kayıt yapmamız gerekir bilgi verebilir misiniz.

Cevap : Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılması gerektiği görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A) Pişdarlık zammı KKEG yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.