Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.08.2023 13:53 (Üye) Soru : Merhabalar DBS ye kayıtlı gerçek kişi mükellefin 2023 yılı içerisinde ödediği bağkur primlerini geçici vergisinden düşürebilir miyiz .? Teşekkürler.

Cevap : Gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla şartı ile bağ-kur primleri, kazançla sınırlı olarak indirilebilecektir. Dönem sonunda yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen ödenmiş bağ-kur giriş keseneği ve primleri tutarının, yıllık beyannameye göre yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden indirilebilecek, kalan kısmı indirim konusu yapılamayacaktır. Bağ-Kur primleri beyanname üzerinde "Diğer İndirimler" sütununda gösterilir. (Kod 150 )
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.