Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.08.2023 11:32 (Üye) Soru : Merhaba , 2008 yılında babası emekli olup 2009 yılında vefat etmiş ve emekli maaşı bekar olan kızına bağlanmıştır. şimdi kızı EYT için müraat edecek, babasından aldığı maaş kesintiye uğrar mı..

Cevap : 01.10.2008 tarihinden sonra ölen kişilerin hak sahiplerine bağlanan yetim aylıklarının kesilmesi ise 5510 sayılı kanun hükümleri esas alınarak yapılmaktadır. 5510 sayılı kanunun 35. maddesinin (b) bendinde “Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi, takip eden ay başından itibaren başlatılır. Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34. maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir” İfadelerine yer verilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.