Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.08.2023 09:09 (Üye) Soru : Üstadım bir meslek odası X Ltd şirketine kendi oda üyelerine satış yaptırması karşılığında komisyon talep etmektedir. X Ltd in süreklilik arz edecek bu komisyon bedelini ödemesi halinde oda tarafından fatura veremeyeceğinden için alınabilecek bağış belgesini komisyon gideri olarak kayıtlarına alabilir mi? Bağış makbuzu dışında gider pusulası düzenlenir mi? ek KDV ve Stopaj doğar mı? bilgilendirmenizi arz ederim

Cevap : Oda İktisadi işletme kuracak Vergi mükellefiyeti tesis ettirecek Fatura düzenleyecek. Başak belge ile gider yazılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.