Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.08.2023 11:58 (Üye) Soru : Bedelli askerlik yapacak personel için ücretsiz izin koduyla eksik gün bildirimi yapabilir miyiz? Yapabilirsek bununla ilgili tebliğ var mıdır? teşekkür ederim.

Cevap : İlk seçenek olan iş akdinin sonlandırılmasında çalışan sigortalı askerlik şubesinden aldığı belgeyi bir dilekçe ile işverenine ibraz eder ve askerlik sebebiyle işinden ayrılmak istediğini beyan eder. Sigortalı için sosyal güvenlik mevzuatına göre işten ayrılış nedeni “18-Askerlik” fesih kodu seçilerek işten ayrılış bildirgesi düzenlenir. Bu durumda kıdemi bir yıldan fazla ise çalışan sigortalı kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Askerlik nedeniyle işinden ayrılan işçiler kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadığından bağımsız olarak askerlik görevinin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren, eski işi veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek o anki şartlarla işe almak zorundadır. İkinci seçenek olan çalışan sigortalının ücretsiz izne çıkarılmasında ise sigortalının ücretsiz izne çıkmak istediğine dair bir dilekçeyle işverenine başvurması gerekir. İşveren bu talebi kabul ederek ücretsiz izne çıkartabilir ya da kabul etmeyerek iş akdini sonlandırmasına da karar verebilir. Ücretsiz izin dilekçesine rağmen çalışanın iş akdi sonlandırılırsa, kıdemi bir yıldan fazla ise kıdem tazminatını ödemesi, ayrıca askerlik görevi sonrası çalışanın işe başlamak üzere başvurduğu takdirde İş Kanununun 31. Madde hükümlerine uyulması gerekmektedir. Sosyal güvenlik mevzuatının 2013/11 sayılı genelgesi hükümlerine göre bedelli askerlik süresi içinde eksik gün nedeni "21-Diğer ücretsiz izin" koduyla bildirimde bulunularak bu süre zarfında 0 gün ve 0 kazanç beyan edilmesi gerekmektedir . Uygulamada üçüncü seçenek olan yıllık izin süresinden düşülmesinde ise bedelli askerlik süresinin yıllık izinden düşülerek prim gün sayısının eksiksiz bildirilmesi halinde ise sosyal güvenlik mevzuatının 2013/11 sayılı Genelgesinde “ (4/a) kapsamındaki sigortalılığın başladığı tarihte fiili olarak askerlik hizmetini yapmakta olanların, askerlik hizmetini yaptığı dönemde sigortalılığının bildirildiği işyerindeki (4/a) kapsamındaki çalışmalarının terhis tarihinden sonra da devam ettiğinin anlaşılması halinde, fiili olarak askerlik yaptığı dönemdeki hizmetlerinin iptal edileceğinin, terhis tarihinden sonra geçen hizmetlerin ise geçerli sayılacağına” yer verilmiştir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.