Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.08.2023 12:19 (Üye) Soru : Merhaba, KONU: AYNI İL İÇİNDE SGK MERKEZİ DEĞİŞİKLİĞİ HK. - Beşiktaş sgk merkezine bağlı olan tüzel kişi bir mükellefim adres değişikliği nedeniyle KADIKÖY SGK merkezi hudutlarına taşınmıştır. Yetkili e-devlet şifresi ile SGK İŞYERİ TESCİL UYGULAMASI 'ndan giriş yaparak nakil olduğumuz KADIKÖY SGK merkezine internetten müracaat yaptık ve başvuru formunun ekinde adres değişikliği tescil gazetesini ve v.d.adres değişikliği bildirimini ekledik. (henüz yoklama tutulmadı ve yeni vergi levhası çıkmadı) Sorularım; 1-) Nakil öncesi bağlı olduğumuz BEŞİKTAŞ SGK merkezine bir bildirim yapmamıza gerek var mıdır?.. 2-) Nakil geldiğimiz yeni adresin bağlı olduğu KAIDKÖY SGK merkezine yaptığımız internet müracaatı yeterli midir?.. Elden veya posta ile bir bildirim yapılmasına gerek var mıdır?.. 3-) Çalışan personel için eski adresten çıkış ve yeni adrese giriş bildirgesi düzenlenmesine gerek var mıdır?.. İVEDİ OLARAK DÖNÜŞ YAPMANIZI RİCA EDERİM. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap : İşverenler tarafından sistem üzerinde yapılan bildirimler gerekli incelemelerin ardından iş yerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır.E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen iş yeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Kuruma gönderilmesine gerek yoktur. Ancak kurumlar arası uygulama birlikteliği bulunmadığından tüm belgeleri bazı sgm ler ayrıca elden isteyebilmektedirler. İş yeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.İş yeri bildirgesinin sistem üzerinden verildiği tarih, Kuruma verildiği tarih kabul edilecek olup, iş yerinin tescil tarihi ise hizmet akdi kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih, iş yeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise iş yeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir.(bildirim süresi 10 gün) İşyerinin aynı ünitenin görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde ise işyerinin yeni adresi güncellenmekte ayrıca işyeri sicil numarası verilmemektedir. Bu durumda, nakil edilen işyerlerinde çalışan sigortalılar için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesinin SGK' ya verilmesine gerek bulunmamaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.