Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.08.2023 16:51 (Üye) Soru : Merhabalar mükellef işinde kullanmak için 2021 yılında makine satın almıştı imalat marangozluk işleri yapıyor makineyi istisnalı aldı muafiyet sebebi '332 kdv geçici 39. md imalat sanayiinde kul..' olarak geçiyor şimdi makineyi satmak istiyor satımındaki kdv durumu hakkında bilgi verebilir misiniz. Teşekkür ederim.

Cevap : KDVK Geçici 39. maddenin 2. paragrafı aşağıdadır. " İstisna kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar." Yukarıdaki hükme göre Makine 3 yıl dolmadan satılacağı için Alışta ödenmeyen KDV cezalı olarak ödenir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.