Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.08.2023 12:20 (Üye) Soru : Üstadlarım merhaba, Bir mükellefimiz 28.07.2023 tarihinde devir yolu ile başka bir firma ile birleşmiştir. Devrolan şirketimizin 2023/2. Dönem geçici vergi beyannamesinden önce kıst dönem Kurumlar Vergisi beyannamesini vermek istemekteyiz. Bilindiği üzere 2023 Kurumlar vergisi oranı %25’e çıkartılmıştır fakat BDP programında hala daha %20 olarak durmaktadır. İlgili kıst dönem Kurumlar Vergisi Beyannamesini nasıl vermemiz gerekmektedir ve hangi orandan vermeliyiz. Saygılarımla,

Cevap : 2023/2. Dönem Kurumlar Geçici Vergi oranı % 20 dir. % 25 oranı ise; 2023 / 3. dönenmeden itibaren başlayacaktır. Bu konudaki Daha önce web sayfamızda yayımladığımız yazımız aşağıdaki linkdedir. Mevzuat değişiklikleri günlük olarak web sayfamızdan takip etmenizi öneririz. https://ismmmo.org.tr/dosya/4221/Mevzuat-Dosya/17072023-vergi-kanununda-yapilan-degisiklikler.pdf
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.