Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.08.2023 14:25 (Üye) Soru : Merhaba, Basit usule tabii cekici hizmeti vermekteyiz İkinci bir cekici daha alırsak Basit usul kapsamından cıkarmıyız Tesekkurler İyi calismalar

Cevap : Basit usüle tabi olmanın genel şartları şunlardır: Mükellefin işinde bizzat çalışması gerekir. Yardımcı işçi ya da çırak kullanımı, seyahat, hastalık, yaşlılık, askerlik ya da hükümlülük gibi zorunlu ayrılmalar nedeniyle geçici olarak işin başında bulunmamanın, bu şartı bozmadığı kabul edilir. Aynı şekilde ölüm durumunda, iş sahibinin adına dul eşi ya da küçük çocukları işe devam etmesi halinde, bunların bizzat işin başında bulunup bulunmamaları şartı aranmaz. Eğer işyeri sahibine aitse, işyeri mülkiyeti için emsal kira bedeli ya da kiralanmış ise yıllık kira bedeli toplamı, 2023 yılı için büyükşehirlerde 35.000 TL'yi, diğer yerlerde ise 22.000 TL'yi aşmamalıdır. Yani, mükellefin işyeri kendi mülkiyetinde ise, emsal kira bedeli ya da kiralanmış ise yıllık kira bedeli toplamı belirli tutarları geçmemelidir. Mükellef, ticari, zirai ya da mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olmayacak ve dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olma şartlarını karşılamayacaktır. Basit usul şartları sistemine tabi olmanın özel şartları şunlardır: Ticaretle uğraşanlar için yıllık alım tutarının 2023 yılı için 440.000 TL'yi geçmemesi ya da yıllık satış tutarının 700.000 TL'yi aşmaması gerekir. Hizmet işleri yapan mükellefler içinse bir yıl içinde elde edilen brüt iş hasılatının 2023 yılı için 220.000 TL'yi aşmaması koşulu bulunur. Hem ticaret hem de hizmet sektöründe gösterenlerin ise yıllık satış tutarı ile yaptıkları işlerden elde ettikleri gelir toplamının 2023 yılı genelinde 440.000 TL'yi aşmaması gereklidir. Yukarıdaki şartlara haiz olan mükellefler, basit usule tabi olabilirler ve bu şartlar vergisel anlamda belirlenen sınırlar dahilinde faaliyet gösterebilirler. Bu şartlara uyan mükellefler, basit usul şartları için vergilendirilerek çeşitli avantajlardan yararlanabilirler. Ancak bu sınırları aşan mükellefler, gerçek usulde gelir vergisine tabi olmak zorundadırlar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.