Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2023 12:10 (Üye) Soru : Merhaba, İşten çıkışta "sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir" ibaresinde bir değişiklik var mıdır?.. Yani 10 günlük sürede bir değişiklik var mıdır?..

Cevap : işçi işten çıkış tarihinden 10 gün içinde işten ayrılış bilidirminin yapılmasına ilişkin sürelerde bir değişiklik olmamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.