Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.08.2023 16:12 (Üye) Soru : Merhaba, 7440 sayılı kanun kapsamında matrah artırımı başvurusu için ilgili kıyaslamalar yapılarak kurumlar vergisine düzeltme verilmiştir ve yeni çıkan matrah üzerinden yapılandırmaya başvurulmuştur. Kurumlar Vergisinde yapılan düzeltmede artırılan tutar ile çıkan vergi tutarının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır ?

Cevap : Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacağı görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A) Ayrıca; Matrah artırımı için ödenecek vergi ve beyannameye ilişkin DV ise aşağıdaki gibi kayıt yapılır. 689 KKEG(B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.