Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2023 11:50 (Üye) Soru : Merhaba; KDV oranların değişmesi ile inşaat sektöründe beraberinde bazı soruları getirdi. Bu durumda inşaat devem ederken 10/07/2023 tarihinde önce satılan konutların (Halen Faturası Düzenlenmeyen Konutların) KDV oranları %8 iken %10 oldu bu durum alıcı ve satıcı arasında sorun oldu. Bu tarihten önce arsa sahipleri ile yapılan sözleşmeler var, çıkan ruhsatlar var. Arsa sahiplerine kesilecek faturada %8 den %10 çıktı arsa sahipleri bu KDV’yi ödemeyi kabul etmiyorlar. Bu konuda Maliye Bakanlığın herhangi bir görüşü varımdır. ( 01.04.2022 Konut KDV oranları %1 den %8 çıkarken daha önce alınan ruhsatlarda KDV oranını %1 olarak kalmıştı.)

Cevap : 10/07/2023 Tarihinden itibaren yeni oranlara göre KDV hesaplanır. Alıcı, satıcı veya arsa sahibinin ihtilafını Maliye Bakanlığı çözmez Mahkemeler çözer Bu konudaki sorunlar meslek mensuplarının sorunu olamaz. Meslek mensupları kanunları ve tebliğleri uygular. KDV deki oranlar konusunu Mükelleflerin Bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi odaları ilgilensin.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.