Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.08.2023 16:46 (Üye) Soru : Merhaba, 40 yıl önce kurulan limited şirkete sermaye artış raporu düzenleyeceğiz. Yalnız, sermayenin ödendiğine dair yevmiye kayıt ve tarihlerine ulaşamıyoruz. İlk defa sermaye artışı yapılacak ve o yıllara ait defterler imha edilmiş. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor.

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce kurulan veya yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne ilk sermayenin ödendiği yıla ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi yazılması yeterli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.