Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.08.2023 15:22 (Üye) Soru : Tek ortaklı ve sermayesi 5 milyon olan xxxxx Holding firması tasfiye sürecinde.Tasfiye sonu işlemi için destek ve bilgi rica ediyorum

Cevap : Tasfiye kararı alınır. Bu karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilir. Yeni ticari defterler tasdik ettirilir. Tasfiye kararı 1 ay içinde VD bildirilir. Tasfiye kararının alındığı tarihi takip eden 4. ayın 1-30 arasın da tasfiyeye giriş KV beyannamesi verilir. Diğer beyanname ve bildirimler verilmeye devam edilir(geçici vergi beyanı ) hariç Konu ile ilgili yayımlanmış örnek makale ve yazıları inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.