Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.08.2023 15:31 (Üye) Soru : Kültür vakfı statütüsünde bir mükellefim, deprem bölgesinde kurban bağışında bulunmuş olup, vakfa gelen gelirlerle çiftçilerden kurban alımı yapmştır. Müstahsil makbuzu yoktur. Kurbanlık alınanlar stopaja tabi tutulacak mıdır?. ya da KKEG mi olacaktır. Gideri tevkifata tabi tutma konusunda muallakta kalınmıştır.

Cevap : Çiftçiden (üretici den) alınan hayvanlar için düzenlenecek Müstahsil makbuzunda % 2 oranında GV stopajı hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.