Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2023 10:58 (Üye) Soru : Merhabalar bir mükellefimizin kızı 18 yaş altı onun adına işyeri açılışı yapılacak internetten satış olarak annesi vasi olarak atanacak fakat şöyle bir sorumuz olacak kızının işyerinde vasisi olan anne ssk çalışabilirmi ileride bir sıkıntı teşkil edermi yatırdığı pirimler geçersiz sayılırmı teşekkürler

Cevap : 18 yaşından küçük olan çocuğun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 335. maddesi gereğince ana ve babasının velayeti altında bulunduğu, 352. maddesi uyarınca da ana/babanın velayeti devam ettiği müddetçe çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip oldukları dikkate alınarak, diğer koşulların da varlığı halinde 18 yaşından küçük çocuk işveren sayılırken, ana/babası da işveren vekili sayılacak ve işyeri tescil işlemi yapılabilecektir. Öteden beri Kurum uygulaması da bu yöndedir. Ancak, İşveren Uygulama Tebliği’nin (8.1.1) maddesinde konu net bir biçimde düzenlenmiştir. Buna göre; işverenin 18 yaşından küçük olması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “18 yaşından küçük kimseye velayeten velisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, veli işveren vekili sayılarak işyeri tescil edilecektir.Öte yandan işverenin, Medeni Kanun’a göre sınırlı ehliyetsiz olması nedeniyle kendisine vasi atanması halinde, işyeri bildirgesinin işverene ait bölümlerinin “Sınırlı ehliyetsiz kimseye vesayeten vasisinin adı” ibaresi ile doldurularak imzalanmasını müteakip, vasi işveren vekili sayılarak yine işyeri tescil edilebilecektir. Bu nitelikteki işverenlerin 4/b statüsünde sigortalı olmaları mümkün değildir. Zira, 5510 sayılı Kanun’un “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6. maddesi birinci fıkrasının (h) bendine göre, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaşını doldurmamış olanlar, sigortalı sayılmazlar. Belirtelim ki, adına işyeri dosyası açılan 18 yaşından küçük gerçek kişi işverenin, vekili sayılmak suretiyle o işyerinde çalışan veli ya da vasisinin 4/a kapsamında sigortalı sayılmasının önünde de herhangi bir engel bulunmamaktadır. vasi olan annenin de 4a sigortalı olması konusu ; anne fiili olarak çalışıyor ise sigortalı olması gerekir. Ancak yine de konu ile ilgili bağlı bulunduğunuz sgm den yazı almanızı tavsiye ederiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.