Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.08.2023 13:04 (Üye) Soru : 2022 yılı ağustos ayında işi bırakmış olan bilanço usulü mükellef için gelir vergisi matrah artırımı yapıldı ancak bir yazı geldi 2021 yılı karına % 122,93 oranı uygulanarak 2022 beyannamesinin düzeltilmesi istendi.2022 yılında 8 ay faaliyet olduğundan hesaplanan matrah 8/12 uygulanabilir mi?

Cevap : 2022 yılı için Kıyaslama yapılacak GV matrahı düzeltecek. Matrah hesaplaması kıst dönem (8 ay ) olarak yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.