Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2023 11:31 (Üye) Soru : Merhaba, 7440 Matrah arttırımı yapmak için 2022 Kurumlar beyannamesinde matrahı yükselttik, bu neden le 2022 karı ile ilgisi olmayacak şekilde vergi ödemesi çıktı. 2022 Kurumlar Beyanında 7440 satırına ek matrah yazarak çıkan vergiyi kkeg mi yapmalıyım ? KKeg yazarsam vergi üzerinden tekrar mı vergi ödeyeceğim.Yada hangi hesaba borç kaydı yaparak hesaplarımı tuturmalıyım.

Cevap : MATRAH ARTIRIMI İLAVE VERGİ : Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacağı görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A) Diğer Taraftan ; KKEG için kayıt yapılması halinde "tekrar " vergi ödenmez. KKEG Ticari kazanç için giderdir. Mali kazanç için ise matrah ilavedir. Bir tarafta gider yazılması diğer tarafta matraha ilavesi rakamsal olarak eşitlemedir. tekrar vergi ödemesi değildir. Mali kar ve ticari kar kavramlarını yeniden inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.