Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 24.08.2023 12:41 (Üye) Soru : Merhaba, 27.06.1980 doğumlu kadın sigortalının, sigorta başlangıcı 24.06.1996, toplam SGK gün sayısı : 8921 Normal şartlarda emeklilik 53 yaş ve 27.06.2033 Bu durumda prim ve sigortalılık süresi dolmuş kadın çalışan EYT'den emekli olursa kaç tl. emekli maaşı bağlanır? 53 yaşı beklerse kaç tl, emekli maaşı bağlanır? EYT'den emekli olması durumunda bağlanacak maaşta, yaşını dolduran kişilere göre bir fark oluşuyor mu? İyi çalışmalar

Cevap : 2000 yılından önce 4 A SGK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplaması kat sayı, aylık bağlama oranı ve gösterge rakamı kullanılarak yapılır. Emekli maaşı hesaplamasına şu şekilde örnek verilebilir: Mesela 2017 yılında emekli olacak bir kişi için esas alınacak değerler, 2016 yılına ait olacaktır. Yani, emekli olacağı yıldan bir yıl öncesine ait değerler baz alınır. Gösterge rakamının hesaplanması için kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken kişiye ait son 10 yıllık kazanç değerlendirilir. Daha sonra bu kişinin 10 yıllık 10’ a bölünür ve yıllık ortalama kazanç bulunur. Bu hesaplama sonrasında bulunan değer, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir. Hesaplamada kullanılacak kat sayı için değer 12000 olarak belirlenmiştir. Aylık bağlanma oranı ise %60 olarak kabul edilmektedir. Buna göre 2000 yılından önce 4 A SGK kaydı olan bir kişinin emekli maaşının hesaplanması şu formül ile gerçekleştirilmektedir: Gösterge Rakamı X Aylık Bağlama Oranı X Katsayı = 4 A emekli maaşı şeklindedir. ?2000 – 2008 yılları arasında 4 A SGK sigorta girişi olan emeklilerin maaş hesaplaması ise daha farklıdır. Bu hesaplamalarda 2000 yıl öncesinde olduğu gibi gösterge rakamı kullanılmamaktadır. Gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılmaktadır. Buna göre 2000 – 2008 yılları arasında 4 A girişi olan kişilerin emekli maaşları şu formül ile hesaplanacaktır: Güncelleme Kat Sayısı X Aylık Bağlanma Oranı = 4 A emekli maaşı şeklindedir. ?2008 yılından sonra yapılan hesaplamalarda ise formül tekrar değiştirilmiştir. Buna göre 2008 yılından sonra SGK kaydı bulunan kişilerin emekli maaşları şu şekilde: Aylık Kazancın Ortalaması X Bağlanma Oranı = 4 A emekli maaşı şeklindedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.