Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2023 08:35 (Üye) Soru : Ortakların şirketten olan alacaklarının sermayeye ilavesi ve adres değişikliği hususunda tescil talebinde bulunduk.Talebimiz karardaki adresle Mersisteki adres bilgisinin birebir aynı olmaması ve Sermayenin ödendiği ve özvarlığın korunduğunun tespitine dair SMMM raporun olmamasından dolayı iade edilmiştir.Buna göre; 1.Düzeltilmesi gereken yerleri düzelttikten sonra yeniden karar alıp notere onaylatacağız.Sorum yeni aldığımız karar için karar numarası eski karardaki karar numarası ile aynı mı olmalı yoksa karar numaarsını değiştirmelimiyiz. 2. Sermayenin ödendiği ve özvarlığın korunduğunun tespitine dair SMMM raporunu hazırlayacağız.Ancak şirketin mevcut sermayesi 15.000,00 TL Özvarlığı Eksi(-) 141.707,00 TL.Bu durumda; asgari sermaye= sermaye+özvarlıkx2 15.000,00x141.707,00X2 = 313.414,00 TL Ortakların şirketten alacaklarından 435.000,00 TL’sını sermayeye ekleyip şirket sermayesini 450.000,00 TL’sına çakartacağız. SMMM raporu için Web sayfınızda ;sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, (raporda; sermayenin son bilançoya göre özvarlığın içinde TTK m. 376’ya göre korunduğu ifadesi yer almalı, özvarlık tespiti rakam olarak yazılıp hesaplama tablosuna yer verilmeli, bilanço tarihi 6 aydan eski olmamalıdır) denmektedir.Şirket özvarlığı yukarıda da belirttiğim üzere eksi(-) bakiye vermektedir,dolayısyla raporda sermayenin özvarlık içinde eksi 141.707,00 TL olarak yer aldığı ancak TTK 376 ya göre korunamadığı yazmak gerekmez mi?Yada sizin önerebileceğiniz bir ifade şekli varmıdır?

Cevap : 1-Yeni karar numarası verilir. 2-Web sayfamızdaki bilgi notu dikkate alınması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.