Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2023 10:40 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER YENİ BİR EMLAK ÇI GELDİ 5. SEVİYE YETKİ BELGESİ VAR ARSA SATIYOR KDV ORANI NASIL OLACAK KENDİSİ ALIP SATIYOR YÜZDE 1 KDV UYGULANUR MI BİRDE KAR OLAYINDA BİR MUFAİYET VAR MI BİLGİ VERİRSENİZ TEŞEKÜR EDERİM.

Cevap : ARSA TESLİMLERİN DE KDV ORANI % 10 DUR. ARSA VE ARZİ SATIŞLARINDA %1 ORANLI KDV YOK. GAYRİMENKUL ALIM SATIMI (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 20 150 metre karenin altındaki konutlar için % 10 KDV hesaplanır) ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI İÇİN % 10 KDV HESAPLANIR. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN kişiden 2.000.000 TL Arsa satın alınmış daha sonra Bu arsa yı 2.500.000 TL satmıştır. Alış bedeli 2.000.000 Satış bedeli 2.500.000 Satış bedeli 2.500.000 KDV uygulanacak tutar (2.500.000-2.000.000) = 500.000 Hesaplanan KDV % 10 (500.000 % 10 ) 50.000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 2.000.000 TL KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 500.000 TL Not:Özel matrah şekline tabi alışların “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) “ ile; özel matrah şekline tabi satışların ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs.) “ ile bildiriminde katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.(VUK 396 Gn Tb.)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.