Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2023 12:40 (Üye) Soru : Sayın Meslektaşım, Danışmanlığını yaptığım firma 3289 sayılı kanuna göre kurulan ve kamu hizmeti yapan bir kurum, bu kurumun 2022 yılı cirosu 20 milyon Tl üzeri, ancak kuruluş mevzuatı gereği, her türlü vergi resim ve harçtan muaf, dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefi değil, ancak muhtasar beyanname ve KDV mükellefi. Bu durumda bu kurumun e-faturaya geçme ve e-defter kullanma hususlarında görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : "3289 Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" KV mükellefi olmadığı için e defter tutmayacağı görüşündeyiz. Kamu kurumları Belge düzenleme konusunda VUK hükümlerine tabi değildir. e-fatura düzenlemesi zorunlu değildir. Konu hakkında GİB den özelge almanızı öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.