Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.08.2023 15:38 (Üye) Soru : Sayın Danışmanımız. 529 tebliğe göre Kurumlar Gerçek Fayalanıcı Bildirimini geçici vergi beyannamesi ekinde vermek durumundadır. Diğer taraftan aynı tebliğin 6/1.maddesinde ise " bildirime ekledikleri bilgilerde değişiklik olması halinde, yeni mükellefiyet tesisini veya bilgi değişikliğini, bunların gerçekleştiği tarihi takip eden bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. " hükmü bulunmaktadır. Limited şirket müşterimizin bu bidirim konusuna giren bilgilerinde 24.08.2023 tarihinde değişiklik oldu. Bu değişikliği bildirmek için geçici vergi beyan dönemini beklediğimiz zaman bir aylık bildirim süresi geçecektir. Bu durumda bu değişikliği geçici vergi beyanını beklemeden sistemden verebilir miyiz. Teşekkür ediyorum.

Cevap : Değişiklik 1 ay içinde sistemden verilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.