Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 29.08.2023 10:34 (Üye) Soru : Sayın danışman eyt kapsamında 31.07.2023 tarihinde işten ayrılan bir çalışanımızı 01.08.2023 tarihinde emekli çalışan olarak yeniden işe almış bulunmaktayız. Ağustos dönemi ücret hesabında bu çalışan için uygulanacak asgari ücret gelir vergisi istisna tutarı yeni işe giriş gibi düşünülerek 1.710,35-TL mi yoksa devreden Gelir vergisi matrahı olduğundan 1.902,62-TL olarak mı hesaplanmalıdır. Konu ile ilgili 319 seri nolu Gelir vergisi tebliği incelendiğinde benzer bir örnek bulunmamaktadır. Yardımlarınızı rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : EYT den emekli olan kişi, aynı işverende yeniden işe başlamış ise Kümüle vergi matrahı şeklinde işlemi devam eder. Alacağı ücret için Asgari ücrete uygulanan GV ve DV istisnası hesaplaması yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.