Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2023 13:00 (Üye) Soru : günaydın Bir müşterimin 7.aya ait Muhsgk beyannamesini vermeyi unuttum. Pişmanlıkla mı vereceğim SGK dan dolayı idari para cezası oluşurmu Bu arada bayramınızı tebrik ederim kolay gelsin

Cevap : c) Prim belgelerini ve defter kayıtlarını, Kurumca belirlenen şekilde ve usulde vermeyenlere ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için, 1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına Aylık asgari ücretin 1/5 i 2.682,90 TL 2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, Aylık asgari ücretin 1/8 i 1.676,81 TL Bu arada bayramınızı tebrik ederim...... çok teşekkür ederiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.