Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 31.08.2023 12:40 (Üye) Soru : 2022 kurumlar vergisinde firmamıza fazla ödenen geçici vergiden dolayı iade çıkmıştı. Ancak 7440 matrah arttırımı nedeniyle 2022 kurumlar vergisine düzeltme verildi ve ödeme çıktı . Muhasebe kaydının nasıl olabileceği ile ilgili bilgi rica edicektim. İyi çalışmalar

Cevap : 2022 yılı KV Matrah artırımı için KIYASLAMA yapılması halinde aşağıdaki kayıtlar yapılır. Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacağı görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.