Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2023 11:51 (Üye) Soru : Yabancı İşçimizin çalışma İzni 31/05/203 tarihinde bitmiş. Çıkış bildirgesini 31/05/2023 tarihinde mi vermem gerekir? Yoksa 22/08/2023 tarihinde yaparsam ceza kesilebilir mi? - 31/05/2023 tarihinde yaparsam ödenen maaşlar ne olacak? İndirilen giderler için ne gibi bir işlem yapmam gerekir? - 22/08/2023 tarihinde yaparsam 31/05/2023 sonrası için kaçak işçi çalıştırma cezası kesilebilir mi? -

Cevap : Bakanlığımızca verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin biteceği tarihten geriye doğru en fazla altmış (60) gün kalmasından itibaren, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme alınmaz. Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren doksan (90) günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.