Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.09.2023 09:18 (Üye) Soru : Şirketimiz sağlık turizmi yapmak üzere; iki doktor ortak tarafından kurulmuş, seyahat acentesi belgesi almış bir limitet şirkettir. Faaliyet kodu (791101-SEYAHAT ACENTESI FAALIYETLERI). Doktor olan şirket ortaklarından biri hastaneye hizmet verecek ve karşılığında fatura kesecektir. Ekletmek istediğimiz faaliyet kodu 862202-ÖZEL MUAYENEHANELERDE SAGLANAN UZMAN HEKIMLIK ILE ILGILI YATILI OLMAYAN UYGULAMA FAALIYETLERI. Bu iki ayrı işi birlikte yapabilir mi? Ana sözleşme tadili yaparak ve faaliyet kodu ekleyerek, mevcut şirket üzerinden fatura kesilmesi konusunda herhangi bir sakınca var mıdır? Sağlık turizmi yetki belgesi alınarak, hizmet ihracatçıları birliğine üye olunacaktır, sağlık turizmi teşviklerinden yararlanılmasında engel teşkil eder mi?

Cevap : Vergi ve TTK hükümlerine göre iki işin bir arada yapılmasına engel yok. Ancak ;Sağlık mevzuatı konusunda engele olup olmadığı konusunda bilgimiz yok. Konu hakkında il Sağlık MD den bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.