Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2023 12:41 (Üye) Soru : Selamlar, Ustalık telafi programı teşviki devam ediyor mu? Bu programdan nasıl yararlanırız? Devlet katkı payı devam ediyor mu? Size zahmet bilgi verirseniz sevinirim sayg.

Cevap : Ustalık telafi programı yaş şartı aranmaksızın en az ortaöğretim kurumu (herhangi bir lise) mezunlarından 24 alan 97 dalda Bakanlıkça belirlenen Mesleki Eğitim Merkezi Telafi Çerçeve Öğretim Programını başarı ile bitirenlere ustalık belgesi verilmesini sağlayan planlı süreli bir programdır UTP teşviki kapsamında, programa katılan işverene, 2023 yılı için personel başına aylık net asgari ücretin yarısı kadar (5.701 TL) destek verilmektedir. 27 hafta boyunca bu kapsamda kişi başı toplam 38.482 TL ödeme yapılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığınca uygulamaya konulan Ustalık Telafi Programı 24.07.2023 tarihinde yayımlanan 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Aday Çırak ve Çıraklar İle İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliği ile revizyona uğramış olup değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 1- İŞKUR tarafından Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında düzenlenen kurs veya programlara daha önce katılmış ve hali hazırda bu kurs ve programlara devam eden personel Ustalık Telafi Programı kapsamında Devlet Katkısından faydalanamaz. 2- Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik, Ölçme ve Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge kapsamında Denklik yoluyla Ustalık Belgesi alabilecek durumda olan başka bir ifadeyle en az 5 yıl ve daha fazla aynı SGK Meslek Koduyla sigortalı çalışması olan personel Ustalık Telafi Programı kapsamında Devlet Katkısından faydalanamaz. 3- Ustalık Telafi Programına kaydolmak istediği alan/daldan mezun olanlar ile İşyeri Açma Belgesine sahip olan personel ve Mesleki Yeterlilik Kurumundan 4. ve üzeri seviye MYK belgesi olan personel Ustalık Telafi Programı kapsamında Devlet Katkısından faydalanamaz. 4- Sosyal Güvenlik Kurumundan Emekli olup yaşlılık aylığı alan personel (EYT kapsamında emekli olanlar da dahil olmak üzere) Ustalık Telafi Programı kapsamında Devlet Katkısından faydalanamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.