Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.09.2023 16:15 (Üye) Soru : 01/04/2023 de tasfiyeye başlayan ltd 14/8/ 2023 tasfiye sonu olan şirket aynı yılda olduğu için tasfiye giriş beyanı verilmiycek mi doğrumudur sadece tasfiye sonu beyanı 1 ay içinde verilicek yazıyor bazı kaynaklar

Cevap : Tasfiye Beyannameleri; Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü akşamına kadar vergi dairesine verilir. Bu tanıma göre; 01/04/2023 tarihini takip eden 4. ayın birinci gününden SON günü akşamına kadar (01-31 /08 /2023) kurumun bağlı olduğu vergi dairesine tasfiye memuru tarafından verilir. Diğer taraftan ;Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Diğer taraftan ;Şirketin Tasfiye girdiği bilgisi VD ne 1 ay içinde bildirilecek. Beyanname de Dönem tipi "kıst dönem" seçilir. Gib bdp programından e beyanname olarak verilecektir. Tasfiye sonu beyannamesi ise ; Tasfiye işleminin bitiminin tescilinden itibaren 1 ay içinde verilecektir (son beyanname)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.