Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.09.2023 10:04 (Üye) Soru : Üstadım 2018 yılın da kdv ve kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapmış olan bir mükellefimize vergi dairesi bir yazı göndererek 2018 yılın da mal alışı yapmış olduğu bir firmanın alışlarına ait faturaları kayıtlarından arındırılmasını talep etmektedir. KDV Genel tebliği (IV-E) özel esaslar hükmüne göre firmanıza fatura kesip mal ve ve hizmet satışı yapan firma hakkında düzenlenmiş olan raporlar gerekçe gösterilerek ilgili firmaya ait faturaların kayıtlardan çıkarılması talep edilmektedir. Bu durumda bizim gerçekten bu mal ve hizmeti almış olduğumuzdan ötürü faturaları ıkarmayıp savunma yapmak istediğimiz de nasıl bir süreç izlememiz ve savunmamız da hangi hususlara dikkat çekmemiz gerekir.

Cevap : Düzeltme yapılmaz. ise VD vergi incelmesi yapacaktır. inceleme sonucu vergi tarh edilip ceza kesilecektir. Bu durum için vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğden itibaren Vergi Mahkemesinde dava açılabilir. Dava dilekçesinde iddia ettiğiniz hususları defter ve belgeler ile kanıtlamanız gerekjr.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.