Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2023 09:10 (Üye) Soru : Mükellef internetten satış yapmaktadır. lakin satış öncesi ürünlerini hazır hale getirmek için civardaki çalışmayan kişilerden ev hanımı ev adamı tarzı kişilerin emeklerini kullanarak sürekli olarak iş yaptırıp karşılığında ücret ödüyor. Bu ev hanımı ev adamı olan kişilerin herhangi bir vergi mükellefiyeti yok. Bu kişiler gelir vergisi madde 9 da sayılan vergiden muaf esnaf mıdır. Vergi dairesinden muafiyet için bir belge almaya gerek var mıdır. Süreklilik arz ettiği için muafiyet kapsamında değerlendirilebilir mi ve gelir vergisi kesintisi (tevkifatı) yapacak mıyız. Bu arkadaşlar ev hanımı ev adamı internetten satış yapmamaktadır. el emeği göz nuru çalışmaktadır. dışarıdan işçi de çalıştırmamaktadır. Dükkanda açmamıştır. lakin mükellefimize sürekli olarak iş yapmaktadır.

Cevap : Bahsettiğiniz kişilerin esnaf muaflığı belgesi yok ise Vergi mükellefi olmaları gerekir. Vergi mükellefi olmamaları halinde ücretli olarak bordronuzda yer alacak. Ücret ödemesi yapacaksınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.