Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2023 13:55 (Üye) Soru : Merhaba, KONU: BOŞANMIŞ EŞLERİN ÜCRET ÖDEMELERİ GİDER YAZILMASI HK. - Mimarlık faaliyetinde iştigal eden gelir vergisi bir mükellefim 3 yıl önce eşinden boşanmıştı. Şimdi boşanmış olduğu eşi (kadın) mükellefimin (erkek) işyerinde çalışmaya başlayacaktır. Sorum şudur; Mükellefim işyerinde çalıştıracağı eski boşanmış eşine ödeyeceği ücreti gider olarak defter kayıtlarına alabilir mi?.. Yoksa boşanmışta olsa eski eş bağı olduğu için yapılacak ücret ödemeleri gider olarak kabul edilemez durumu olabilir mi?..

Cevap : Boşanmış eş; eski eşinin yanında ücretli olarak çalışabilir. Ücreti gider olarak kayıt edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.