Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.09.2023 14:47 (Üye) Soru : Sayın Danışman Merkezi Türkiye’de olan (E) Şirketi, yurt dışında üstlenmiş olduğu inşaat işi için şirketin yurt dışı şubesinde çalıştırmak üzere Türkiye’den 50 hizmet erbabı götürmüştür. Yurt dışı şubede çalışan hizmet erbabının ücretleri y merkez tarafından ödenmektedir. Yalnız Y Merkez firması henuz kazanç oluşturacak fatura kesmemiş ve yurtdışından buna karşılık ödeme gelmemiştir. 322 seri nolu gelir vergisi tebliğinde 3. bölüm teknik işlerde çalışan ücretlinin gelir vergisi istisna şartından biriside Yurt dışı şube kazançlarından karşılanmak suretiyle ücret ödemesi dir. bu kapsamda bu çalışan ücretliler için istisnadan yararlanavilecekmiyiz. Teşekkur ederim.

Cevap : Kazanç elde edilmeden istisna uygulanmaz. GVK 23/19 "19. (7420 Sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen bent; Yürürlük: 1/12/2022) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.