Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2023 09:44 (Üye) Soru : Hocam merhaba. Sorumu 08.09.2023 tarihinde iletmiştim. Cevap gelmediği için sorumu yeniden gönderdim. Müşterimizin beyanına göre işçisi Ağustos ayında en son 08.08.2023 tarihinde işyerinde çalışmış. 09.08.2023 tarihinden itibaren haber vermeden işyerine gelmemiş. Gelmediği günler için 29.08.2023 tarihine kadar izinsiz işe gelmeme tutanağı düzenledi. 29.08.2023 tarihinde işçisine noterden İhbarname gönderdi. İşçisi 07.09.2023 tarihinde işverenin telefonuna mesaj olarak 06.09.2023 Çarşamba günü itibarıyla İş Akdimi İş Kanunu'nun 24-2 Maddesi gereği HAKLI SEBEPLERLE FESHEDEREK İŞTEN AYRILDIM. Vekilim Av. .... tarafından zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmuştur diye belirtmiş. Sigortalının işten çıkışını işverenin beyanına göre devamsızlık olarak 06.09.2023 tarihi olarak mı yapacağız ve işten ayrılış kodunu belirtebilirmisiniz. Ayrıca çalışmadığı günler için eksik gün olarak Devamsızlık nedeni mi belirteceğiz. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap : 48 Numaralı Kod – İşçinin Devamsızlık Yapması; İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi (4857 s.k. 25/II-g) durumunda bu çıkış kodu seçilecektir. Ayrıca işçiye işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 işgünü işine devam etmemesi halinde son devamsızlık gününden itibaren 6 iş günü içerisinde önce işe başlaması veya geçerli mazeretini bildirmesi işçiye için ihtarname gönderilmesi gerekir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.