Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2023 10:05 (Üye) Soru : Merhaba ,A.Ş. yönetim kurul üyeleri veya Limited şirket müdürleri SGk ' lı ise , yeni (toplamda 4 şirket) şirketlerde yönetim kurul üyesi veya müdür seçildiklerinde bu şirketlerde de sgk girişi yapılması gerekirmi ? Teşekkürler

Cevap : Kişiler ortağı bulunduğu işyerlerinde 4a sigortalı bildirilemezler. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin b bendinin 3 numaralı alt bendi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9. maddesi 4. fıkrasına göre aşağıda belirtilen şirket ortakları 4/b kapsamında sigortalı sayılmıştır. Bunlar; • Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları • Kollektif şirketlerin ortakları • Limited şirketlerin ortakları • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları • Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları • Donatma iştirakleri ortakları Yukarıda belirtilenlerden de anlaşılacağı üzere; 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca sigortalı sayılan anonim şirketlerin kurucu ortakları 5510 sayılı Kanunda 4 üncü maddede sigortalı sayılanlar arasında yer almamıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.