Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.09.2023 11:22 (Üye) Soru : Sayın yetkililer, 2006 yılında kurulan bir şirket için Nakdi sermaye artışı yapmak istiyorum ve 2006 yılındaki evraklar elimde bulunmamaktadır. Türk Tic. kanununun 10 saklama zorunluluğu bittiği için evraklar elimizde mevcut değildir. Bu durumda sermaye ödendi raporumu nasıl yazmalıyım. Bu konuda beni yönlendirir misiniz?

Cevap : Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne 2006 yılında sermayenin artırıldığına ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.