Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.09.2023 10:45 (Üye) Soru : Bir limited şirketinin sgklı çalışanı iken şirket ortağı olana sgk primleri tahakkuk ettirilmeye devam edilmiştir. Bu çalısanın huzur hakkı almaya başlaması halinde, hissedar olduğu dönem boyunca ödenmiş olan ssk primleri ne olacak? Bağkur ödemeye başlayınca, geç geçiş nedeniyle para cezası varsa ne kadardır? Saygılarımla.

Cevap : Kişi çalıştığı şirkete ortak olması durumunda tarih çok önemlidir. limitet şirketlerin tüm ortakları ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları 1 Ekim 2008 sonrasında çalıştıkları şirkette SSK'lı olarak sigortalanmaya devam edemememektedirler. 4a ve 4b sigortalılıkları arasında mahsuplaşma yapılması gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.